De Vrouw

Veel van de klachten waar vrouwen mee komen in mijn voetreflexpraktijk zijn gynaecologisch van aard.

De fases in het leven van een vrouw, puberteit, vruchtbare periode, overgang en menopauze, kunnen samen gaan met allerlei symptomen, die veel invloed hebben op haar fysieke en emotionele toestand.
Door de wisseling van hormoonspiegels raken vrouwen eerder uit balans.

VoetreflexPlus kan menstruatie klachten, zoals PMS en pijn bij de menstruatie, verlichten en laten verdwijnen.
Ook bij overgangsklachten, zoals o.a. opvliegers, nachtzweten en vermoeidheid, kan VoetreflexPlus helpen.

De TCM heeft van oudsher een geheel eigen visie op de behandeling van vrouwenklachten. Door deze visie en de westerse behandelmethode te combineren kan ik u optimaal begeleiden in het overgaan van de ene fase naar de andere.
Tevens kan ik ondersteunende adviezen geven.